Zastosowania

Naprawa powierzchni żelbetowych i betonowych


Chemoodporne zabezpieczanie powierzchni betonowych


Uszczelnianie dylatacji


Naprawa i zabezpieczanie balkonów

 • Opis technologii z zastosowaniem materiałów firmy Pusz
 • Repaco do wylewnia drobnoziarniste i gruboziarniste Repaco tiksotropowe drobnoziarniste i gruboziarniste
 • Repaco masa szpachlowa do 4 mm
 • Repaco masa szpachlowa 4 - 15 mm
 • Flex
 • Flex primer
 • Rivalcoll FN 6 kit epoksydowy
 • Barrafer II - antykorozyjna powłoka dla prętów zbrojeniowych
 • TECHNOLOGIA NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA BALKONÓW

Regeneracja wewnętrznej powierzchni rur stalowych

 • Opis technologii z zastosowaniem materiałów firmy Pusz
 • Barrafer III
 • Repaco do wylewania drobnoziarniste i gruboziarniste z dodatkiem elektrokorundu i węgliku krzemu
 • Repaco tiksotropowe drobnoziarniste i gruboziarniste z dodatkiem elektrokorundu i węgliku krzemu
 • SYSTEM REGENERACJI WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI RUR STALOWYCH

Naprawa, uszczelnienie i zabezpieczenie konstrukcji betonowych i żelbetowych w budowlach hydrotechnicznyc (oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na wodę, śluzy, przyczółki, jazy, nabrzeża portowe, kanały itp.)