More Website Templates @ Templates.com!


polki dla zwierzat

Pochylnie dla płazów do korytek typu krakowskiegopolki dla zwierzat

Wyjścia dla płazów ze studzienek
- widok z przodu

polki dla zwierzat

Wyjścia dla płazów ze studzienek
- widok z góry

polki dla zwierzat

 polki dla zwierzatPochylnie dla płazów do korytek typu krakowskiego

 

Korytka i rowy odwadniające ze stromymi brzegami stanowią dla płazów i innych małych zwierząt pułapkę, z której często nie są w stanie się wydostać. Wspomniane elementy odwodnienia występują zarówno przy drogach krajowych, jak i wzdłuż torów kolejowych. Firma PUSZ opracowała rozwiązanie w formie pochylni umożliwiającej ucieczkę i bezpieczne wyjście zwierząt na skarpę.

Według "Poradnika ochrony płazów" R. Kurka, M. Rybackiego, M. Sołtysika rozwiązania takie powinny być zastosowane na całej długości odcinków dróg przebiegających przez obszary występowania migracji płazów - nie rzadziej niż 1 pochylnia na 200 m rowów, natomiast w wypadku przecinania szlaków migracji płazów - co najmniej 1 pochylnia na 30 m rowów.

 

Dlaczego warto stosować pochylnie dla płazów do korytek typu krakowskiego

  • Są wykonane z laminatu - materiału odpornego na agresję środowiska.
  • Są lekkie i łatwe w montażu
  • Umożliwiają łatwiejsze niż elementy betonowe czyszczenie korytka lub rowu
  • Pochylnia ma wlaminowaną posypkę z piasku kwarcowego, co nadaje jej naturalny charakter.Opis techniczny pochylni dla płazów do korytek typu krakowskiego

Pochylnie do korytek krakowskich składają się z dwóch elementów: elementu o długości 155 cm oraz wyjścia na skarpę o długości 34 cm. Szerokość wyjścia waha się od 17 cm do 20 cm.

Widok z góry


Widok z boku

 

Montaż pochylni dla płazów w korytkach typu krakowskiego

  • Instalację pochylni należy rozpocząć od montażu podestu umożliwiającego wyjście płazów na skarpę. Podest mocujemy do wierzchniej część korytka za pomocą dwóch śrub rozporowych ocynkowanych fi 8 mm o długości 60 mm z ocynkowanymi podkładkami.

  • Następnie dopasowujemy pochylnię do podestu umieszczając jej górną część pod łącznikiem podestu.

  • Mocujemy kołnierz pochylni do ściany korytka za pomocą 3 śrub rozporowych ocynkowanych fi 8 mm o długości 60mm z ocynkowanymi podkładkami.

  • Na końcu nitujemy łącznik podestu z pochylnią (tak aby połączenie było szczelne) za pomocą 3 nitów zrywalnych Al/Fe 4x12 i podkładek.


 

Wyjścia dla płazów ze studzienek


System składa się z pochylni i podestów wykonanych z laminatu. Modułowość elementów pozwala na skracanie lub wydłużanie wyjścia.

Możliwa jest również zmiana kąta nachylenia pochylni w zależności od potrzeby. Na powierzchni elementów znajduje się zatopiona w laminacie posypka z piasku kwarcowego, która ułatwia wychodzenie płazów oraz nadaje wyjściu naturalny charakter.